Naverne Stockholm

Naverne

Naverne är en organisation för beresta Skandinaver med föreningar i många länder. Organisationen startades ursprungligen av beresta hantverkare från Skandinavien år 1899.

Föreningen i Stockholm bildades 1913 vid ett möte på Kafé Fram, Rådmansgatan 69, som en avdelning av CUK Naverne. Det var några vandrande gesäller, som under sina resor i utlandet blivit medlem i CUK Naverne och nu kom hem och bildade en förening i Stockholm. Föreningen har under de gångna åren varit och är fortfarande ett socialt stöd för de vandrande gesäller, som jobbar i Stockholm med omnejd. Föreningens medlemmar träffas med jämna mellanrum i klubblokalerna.